Støt Vibstock

Vibstock er finansieret med støtte fra en lang række af byens aktører heriblandt flere uddannelsesinstitutioner, Viborg Kommune og det lokale erhvervsliv.

Vores samarbejdspartnere bidrager til festivalen på forskellig vis, for eksempel gennem økonomiske bidrag, udlån af udstyr, arbejdskraft eller andet. Fælles for dem alle er at de bidrager til festivalen fordi de kan se mening og værdi i at samskabe en festival.

Erhvervsliv

I 2017 har Vibstock Festival rundet 50 samarbejdspartnere fra det lokale erhvervsliv, men det tal må gerne blive endnu højere. Har du og din virksomhed lyst til at bidrage til arbejdet med festivalen hører vi hellere end gerne fra jer.

Uddannelser

Siden 2015 har vi arbejdet direkte sammen med uddannelsesinstitutioner i Viborg Kommune. De har bidraget med både økonomi og indhold. Det har gjort, at flere af de unge fra uddannelserne har fået muligheden for at sætte et aftryk på festivalen. Ligeledes er festivalen blevet mere mangfoldig og spredt ud på flere parter, hvilket styrker ideen og grundlaget for en organisatorisk bæredygtig festival.

Har du og din uddannelse, institution eller virksomhed lyst til at blive en del af Vibstock Festival, eller er I bare nysgerrige på, hvad mulighederne er, så kontakt:

Festivalchef Steen Nysom
steen@stationen.dk

Vibstock-Aktien

De sidste par år har Vibstock for alvor fundet sin form, og det har givet mod og lyst til at forfølge det potentiale, der ligger i festivalen. Helt konkret er ønsket at rejse kapital til at kunne hyre et hovednavn, der i langt højere grad end tidligere kan øge interessen for festivalen.

Støt Vibstock Festival ved køb af Vibstock-Aktier.

 

Er du eller din virksomhed interesseret i at købe aktier, så henvend jer til Steen: steen@stationen.dk.
Husk at oplyse navn og cpr-, cvr- eller ean-nummer.

Vibstock støtte klistermærke